+902163707379
kurumsal@kilimsoft.com.tr

Biyometrik imza

Kağıtsız işletmeler için

Biyometrik imza ile tüm cihazlardan güven ile imzala

Biyometrik İmza Nedir? Nasıl Kullanılır?

Biyometrik imza, temel olarak elektronik belgelerin bir tablet, bilgisayar ekranı veya benzeri elektronik cihazlar kullanılarak el yazısı imzasına dayalı olarak imzalanması için bir yöntem olarak tanımlanır. El yazısının ardından imza basit bir PDF belgesine dönüşür ve biyometrik imzanız hazırdır! Ayrıca biyometrik imza verisi, zaman damgası, lokasyon, IP bilgisi, fotoğraf, kimlik resmi, el yazısı gibi her türlü imza kanıtı eklemek mümkündür.

Biyometrik imzanın doğrulanması / imzalanması sürecinde, el yazısı imzası için kullanılan yazılım ve kalem, şekli, hızı, darbeyi, kalemle basmayı, zamanlamayı analiz eder. Bu analizin sonucunda program, biyometrik imzanız olan benzersiz bir PDF belgesi oluşturur. El yazısı imzalama işleminden sonra belge kendi içine damgalanır. Bu yöntem güvenliği sağlar ve imzanın değiştirilmediğini kanıtlar.

Biyometrik imza ile toplanabilecek kanıt niteliğinde ki bilgiler.

Biyometrik imza teknolojisi ile imzalayan kişiden, cihazdan ve imzanın kendisinden pek çok veri toplayarak pdf dokümanının içerisinde güvenli şekilde saklayabilirsiniz. İmzalayan kimliği doğrulanmak istendiğinde bu biyometrik veriler kanıt olarak kullanılarak işinizi ve süreçlerinizi güvence altına alacaktır. Doğrulanabilir biyometrik imza teknolojisi Avrupa Elektronik İmza Kanunu’na göre “Gelişmiş Elektronik İmza Sınıfı”nda değerlendirilir.

Biyometrik İmzaları Nerelerde Kullanabiliriz?

Teknolojik gelişmeler ve artan dijitalleşme ile birlikte biyometrik imzaların kullanımı daha çok tercih edilir hale geliyor. Günümüzde biyometrik imzaların popüler kullanım alanları aşağıdaki gibidir;

Bankacılık ve Sigortacılık Sektörü (yani hesap açma, banka kredi onayları, sigorta ürünlerinin satışı, kredi kartı başvuruları, her türlü iptal işlemleri.)

Hastane Sektörü (yani hasta kabul veya taburcu onayları, hasta veya yakınlarının çalışma izinleri)

Kiralama Sektörü (yani araba kiralama ev kiralama, cihaz kiralama, otel hizmetleri, seyahat acenteleri)

Hizmet Sektörü (yani su, elektrik, doğalgaz abonelikleri)

Şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde (Ücret bordroları , iş sözleşmeleri , izin formları , ihtarnameler ,azilname …)

Finans/muhasebe departmanlarında BA/BS Formları , Cari hesap mutabakat formları

Satış departmanlarında sözleşmeler , teklifler

Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Özetlemek gerekirse imzalanması ve saklanması gereken tüm belgelerde Postacı ile sayısal biyometrik imza kullanabiliriz.

Biyometrik İmza Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz?

Biyometrik imzanın sahibi, belgenin analizi ile net bir şekilde belirlenebilir. Islak imzanın aksine, ceza soruşturmalarında aşina olduğumuz gibi uzun ve karmaşık incelemelere gerek yoktur.

ISO / IEC 19794-7: 2014 ile belirlenen uluslararası biyometrik imza standartları. ISO / IEC 19794 Bölüm 7, biyometrik imza parametrelerini ve güvenli saklanmasını düzenler. Bununla birlikte, şifrelenmiş biyometrik imzaların saklanması için yöntemler hala yerel yönetmeliklerin takdirine bağlıdır. Aşağıda, güvenlik önlemleri için yerel düzenlemeler kapsamında yaygın olarak kullanılan bazı yöntemler bulunmaktadır.

Günlük Tutma (logging) : Basitleştirilmiş bir tanım olarak, günlük tutma, elektronik işlemlerin kaydıdır. İmza sürecinde, günlükler, gelecekteki olası anlaşmazlıklar için sistematik olarak biyometrik imzaların bir kaydı olarak tutulmalıdır.

Zaman Damgası : Biyometrik imzanın zamanlaması, biyometrik imzaya iliştirilen bir zaman damgası ile kesin olarak belirlenebilir. Islak imzaların zamanlama tespiti için “mürekkebin yaş tayini” nin aksine, çok daha net sonuçlar doğurur.

Şifreleme : Biyometrik imzanın gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için, her türlü elektronik verinin depolanması gibi biyometrik imza belgesinin saklanmasında da uygun şifreleme teknolojilerinin kullanılması tavsiye edilir.

Erişim Yetkisi : Ortamlara erişim yetkisi verilecek kişilerin, biyometrik imzanın tutulduğu ve bu kişilerin erişim yetkisinin kapsamının belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, bilgi sistemlerine yapılan her erişimin zaman damgalı bir kaydını tutmak önemlidir.

Biyometrik İmzaların Türk Hukukundaki Durumu Nedir?

Biyometrik imzaların yasal statüsü, bir Türk mevzuatı kapsamında açıkça düzenlenmemiştir. Bu nedenle imzalarla ilgili diğer mevzuat ve hükümler biyometrik imzaların geçerliliği ve statüsü konusunda danışmandır.

2004 tarihli 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu (“EİK”) ile imzaya dayalı bir takım hususlar netleştirilerek, güvenli elektronik imza da hayatımıza girmiştir. EİK’in Hukuki Sonucu ve Güvenli Elektronik İmza Uygulama Alanı başlıklı 5. Maddesi, elektronik imzanın elle atılan imza ile aynı hukuki sonuçları taşıdığını düzenler.

Kaynak

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ BİYOMETRİK İMZA VE TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDAKİ YAZILI ŞEKİL ŞARTI İLE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDAKİ İMZA AÇISINDAN YERİ

İzmir Barosu Bilişim Hukuku Seminerleri kapsamında “Biyometrik İmza” başlıklı çalışma 


Postacı ile belgelerinizi hemen imzalatmaya başlayın.

Postacı Doküman İmzalama Yazılım, dokümanlarınızı hızlı ve güvenli imzalamanız için geliştirilmiştir. Doğrulanabilir elektronik imzalama yöntemleri ile dilediğiniz cihazla imzalamaya hemen başlayın. Postacı doküman imzalamada Techsign API altyapısını kullanmaktadır.

1.

Dokümanı Hazırlayın

PDF veya Word belgesini yükleyin. Güvenli imzalama yöntemlerinden birini seçin ve belgeye yerleştirin. Alıcıları ekleyin ve son tarihi belirleyin. Alıcıya özel koruma katmanları ekleyin.

2.

Paylaşın & Takip Edin

Elektronik ve yasal olarak kabul edilebilir bir şekilde imzalamaları için belgeleri birden fazla tarafa gönderin. Belgenin gerçek zamanlı durumunu takip edin ve alıcılara bildirim gönderin.

3.

Doküman İmzala …

Mail veya SMS olarak teslim alınan dokümanı kişisel cihazlarınız ile imzalayın. Uygulama indirmeye gerek duymadan varolan internet tarayıcınızla işlemi güvenle tamamlayın.