+902163707379
kurumsal@kilimsoft.com.tr

Cari Hesap Mutabakat İşlemleri

Kağıtsız işletmeler için

Cari Hesap bakiyesi mutabakat sözleşmelerini akıllı telefon , tablet üzerinden sayısal imza ile onaylatın.

Cari hesap mutabakatlarını sayısal imzalayın

Cari Hesap Mutabakat Sözleşmeleri Yasal Dayanağı

Mutabakat Mektubu, 6762 Sayılı Eski TTK da 92. Maddede Yeni 6102 Sayılı TTK da ise 94. Maddesinde düzenlenmiş olup firmaların tutmakta oldukları cari hesap bakiyelerinin belirli devre sonlarında karşılıklı olarak teyit edilmesi amacıyla düzenlenen formlardır.

1, Belirlenmesi;

Türk Ticaret Kanunu İlgili Maddesi;
III- BAKİYE

MADDE 94-(1) Sözleşme veya ticari teamül uyarınca, belirli hesap devreleri sonunda devre hesabı kapatılır ve alacak ile borç kalemleri arasındaki fark belirlenir.

(2)Hesap devresi hakkında sözleşme veya ticari teamül yoksa, her takvim yılının son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır. Saptanan artan tutarı gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi kabul etmiş sayılır.

POSTACI ile Cari Hesap Mutabakat Sözleşmesi Göndermenin benzersiz özellikleri

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında Postacı ile Cari Hesap Mutabakat Formu’ nu elektronik imza veya sayısal imza ile imzalanmak üzere alıcılarına gönderebilirsiniz.

1. ERP Programları ile uyumluluk.

Microsoft SQL uyumlu ERP programlarından dinamik veri modelleme özelliğini kullanarak , çevrimiçi bakiye ve cari hesap kart bilgilerini otomatik okur. SQL uyumlu olmayan ERP uygulamalarından REST API ile çevrimiçi bilgi okuyabilir. E-Posta , Kep hesabı ve telefon bilgilerini ilgili cari hesap kartından çevrimiçi oluşturduğu dinamik adres defterlerinden okur. Dinamik adres defteri bir Excel dosyasında ki kayıtlardan da oluşturulabilir. Adres defterlerini ister cari hesap kartlarından ister Excel dosyasından ister Rest API servisleri üzerinden oluşturun. İhtiyacınıza göre bunu siz belirleyin.

2. Kolay görsel tasarım.

Mutabakat mektup görsel tasarımı herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği MS Word programı ile hazırlanabilen bir dosyadır. İhtiyacınız olduğu her an tasarımı kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Farklı cari hesap grupları için ayrı tasarımlar oluşturup kullanabilirsiniz.

3. Sözleşmeye ek bileşenler ekleyin , özelleştirin.

Mutabakat formuna alıcının bilgi girişi yapabileceği bileşenler ekleyebilirsiniz. Tarih , Metin Kutusu , Liste kutusu , Onay Kutusu gibi bir çok bileşeni kolaylıkla form üzerinde istediğiniz yerleşim yerlerine sürükle bırak yöntemi ile yerleştirebilir , özelleştirebilirsiniz. Alıcı sözleşmeyi imzalamadan önce kullanıcı tanımlı bu bileşenlere akıllı telefon veya tableti üzerinden veri girişi yapabilir. İstediğiniz bileşene veri girişini zorunlu yapabilirsiniz. Veri girişi tamamlanmadan sözleşme gönderilemez.

4. Akıllı telefon , tablet ile sayısal imza alın.

Alıcının mutabakat formunu el imzası (biyometrik veriler ve zaman damgası ile atılan sayısal imza) , Elektronik imza veya Tıklayarak imzala yöntemlerinden biri ile imzalamasını sağlayın. Akıllı telefon ve tabletlerin dokunmatik ekranlarından kalem veya parmak kullanılarak atılan sayısal imzada kişinin biyometrik verilerini sözleşmeden ayrılmaz bir şekilde zaman damgası ile güvenli bir şekilde kayıt ediyoruz. Biyometrik imza alamadığınız durumlarda alıcının varsa nitelikli sertifika içeren elektronik imzası ile imzalamasını sağlıyoruz. İmzalama yöntemleri sözleşmeyi yasal geçerli bir sözleşme durumuna getirir. Hiç bir imzalama yöntemini kullanamıyorsanız tıkla imzala ile onay alabilirsiniz. İmzalama işlemi sırasında lokasyon bilgileri , fotograf , video görüntü gibi ek kanıtlarda sözleşmeye kayıt edebiliyoruz.

5. Sıralı imza kullanın.

Cari Hesap mutabakat sözleşmesin birden fazla kişiye imzalatabilirsiniz. Onaylaması gereken imzalayıcıları tanımlayarak sözleşmeye birden fazla sayısal / elektronik imza kayıt edebilirsiniz. Her bir imzalayıcı için sözleşme üzerinde imza konumunu belirleyebilir , imza tipini değiştirebilirsiniz. (Sayısal biyometrik imza , Elektronik imza , Sayısal tıkla imzala , Sayısal çiz imzala)

6. Kayıtlı Elektronik Posta kullanın.

Alıcının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı var ise cari hesap mutabakat sözleşmesini KEP hesabına eş zamanlı gönderin. KEP sisteminden gönderilen mesajlar noter hükmündedir. Yasal olarak cari hesap mutabakat sözleşmesini gönderdiğinizin kanıtıdır. Gerekirse Cari Hesap mutabakat sözleşmesini onaylamayan alıcılarınıza KEP üzerinden otomatik ihtar gönderin.

7. Pdf dosya ile mutabakat sözleşmesi gönderin.

Seçtiğiniz cari hesapları ERP programınızdan bir pdf dosyası içerisine kayıt edin ve Postacı otomatik olarak sayfalarına ayırıp göndersin. Her sayfanın alıcı hesap bilgilerini dinamik adres defterinden otomatik bulur. Veya her bir cari hesap mutabakat sözleşmesini ortak bir klasöre kayıt edin. Postacı ile PDF dosyaları üzerinden bir kaç dakika içerisinde tüm sözleşmeleri göndermenin keyfini yaşayın.

8. Otomatik hatırlatma servisini kullanın

POSTACI , henüz tamamlanmamış sözleşmeleri takip eder. Kullanıcının belirlediği zaman aralığında ve en fazla hatırlatma sayısında mesajları göndermeye devam eder. Sözleşmeyi henüz onaylamayan kullanıcılar için rapor hazırlar.

9. Sözleşmeleri otomatik saklayın.

Tamamlanan mutabakat formlarını tercih ettiğiniz bir alana otomatik kayıt edin. Saklama alanı yerel ağ , bulut veya yerel bilgisayarınızda bir klasör olabilir. Tercihi siz yapın.