+902163707379
kurumsal@kilimsoft.com.tr

İzin kullanım formlarını çalışan ve yöneticisine sayısal imza ile onaylat , sakla.

Kağıtsız işletmeler için

Yıllık Ücretli İzin

Yıllık izin ya da İş Kanunundaki doğru adlandırılmasıyla yıllık ücretli izin, işçilerin sahip olduğu önemli haklardan birisidir.

Bir sene boyunca çalışan işçinin, bu bir yıllık çalışması karşılığında hak ettiği ve takip eden yıl içinde kullanması gereken izne yıllık ücretli izin adı verilir.

İşçinin işyerindeki ilk senesinde yıllık izin hakkı olmasa da takip eden senelerde bu hakkı vardır ve yıllık izin hakkı işçinin kıdemine göre belirlenir. Buna göre işyerindeki;

  • Kıdemi bir yıldan beş yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden az olmamak üzere
  • Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara 20 günden az olmamak üzere
  • On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olmamak üzere

Yıllık ücretli izin verilmesi gerekir. Bu süreler asgari olup işçi ve işverenin anlaşması halinde artırılması pekala mümkündür. Ancak bu süreler hiçbir şekilde, işçi rıza gösterse bile, aşağıya çekilemez.

Yıllık İzin Talebi

Yıllık izin kullanma süreci çoğu zaman işçiden gelecek bir talep ile başlar. Çoğu zaman dedik; çünkü bazen işveren de yıllık iznin zamanını belirlemek isteyebilir. Aslında bu durum gayet doğaldır ve işverenin yönetim hakkı kapsamında, işçilerin yıllık izin kullanacağı zamanları belirleme yetkisi de vardır.

Yıllık izin talepleri Postacı ile gönderin , onaylatın ve güvenle saklayın.

Yıllık izin talep formunu sayısal ortamda hazırlatın ve biyometrik imza ile onaylatın. Yıllık izin talep formunu doldurup imzalaması için çalışana gönderin. Akıllı telefon ve/veya tablet üzerinden kolaylıkla formu doldursun ve el ile imzalasın.

İzin talep formunu yöneticisine imzalatın. POSTACI çalışanın doldurup onayladığı talep formunu otomatik olarak yöneticisine gönderir. Yöneticisi talep formunu el ile imzalayarak onaylayabilir. Talep formunda imza onay sıralamasını istediğiniz sayıda arttırabilirsiniz.

Elektronik/Sayısal olarak imzalanmış izin formlarını güvenle saklayın. Çalışan ve Yöneticinin onayladığı talep formlarını saklayın.

Talep edilen izin kullanıldığında yeniden gönder özelliği ile onaylatın. İsterseniz imzalı ve onaylı izin talep formunu izin dönüşünde çalışanınıza yeniden gönderin. Postacı yeniden gönder özelliğini kullanın. Çalışan işe döndüğünü ve talep ettiği izini kullandığını onaylasın , el ile sayısal imzalasın. Gerekiyorsa izin kullanımını yöneticilere imzalatın. Formu yasal geçerli olarak saklayın.

Yıllık izin talep formlarını veya diğer izin talep formlarını Postacı ile yasal geçerli olarak imzalatıp , uzun yıllar boyunca güvenle saklayabilirsiniz. Yıllık izin talep formu ile ilgili video mutlaka izleyin.


Postacı ile izin formlarınızı hemen imzalatmaya başlayın.

Postacı Doküman İmzalama Yazılım, dokümanlarınızı hızlı ve güvenli imzalamanız için geliştirilmiştir. Doğrulanabilir elektronik imzalama yöntemleri ile dilediğiniz cihazla imzalamaya hemen başlayın. Postacı doküman imzalamada Techsign API altyapısını kullanmaktadır.

1.

Dokümanı Hazırlayın

PDF veya Word belgesini yükleyin. Güvenli imzalama yöntemlerinden birini seçin ve belgeye yerleştirin. Alıcıları ekleyin ve son tarihi belirleyin. Alıcıya özel koruma katmanları ekleyin.

2.

Paylaşın & Takip Edin

Elektronik ve yasal olarak kabul edilebilir bir şekilde imzalamaları için belgeleri birden fazla tarafa gönderin. Belgenin gerçek zamanlı durumunu takip edin ve alıcılara bildirim gönderin.

3.

Doküman İmzala …

Mail veya SMS olarak teslim alınan dokümanı kişisel cihazlarınız ile imzalayın. Uygulama indirmeye gerek duymadan varolan internet tarayıcınızla işlemi güvenle tamamlayın.

Postacı ile izin formlarını göndermek ve onaylatmak tanıtım videosunu mutlaka izleyin.