+902163707379
kurumsal@kilimsoft.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta

Kağıtsız işletmeler için

POSTACI, Elektronik imza ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemleri ile bütünleşik çalışır. Kayıtlı bir eposta göndermek çok kolaydır. Adres defterinden alıcıyı seçersiniz , ileti içinde ki metni yazar , dosya ekini ekler ve gönderirsiniz. Üstelik ekli dosyayı ETSI standartlarına uygun zaman damgalı Pades (pdf dosyaların imzalanma standartı) , Cades (Dosya imzalama standartı) ile imzalayarak gönderirsiniz.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP); kısaca gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta olarak tanımlanıyor. Elektronik imza doğrulaması ile oluşturulan iletilerin, özellikle kurumlar arasında hukuki geçerliliğinin olması için bu özel sistemden geçiyor olması gerekiyor. Her geçen gün değişen mevzuat ile devlet kurumları teker teker KEP uygulamasına geçiyor.

Bireyler fiziksel ortamda göndermek ya da şahsen iletmek durumunda kaldıkları dokümanlarını Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile elektronik ortama taşıyabilir, buradaki yazışma ve bildirimlerin tamamı için ileride ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklara karşı kendilerini güvence altına alabilirler. Yurt dışına sık seyahat eden ve yoğun çalışan bireyler bankacılık, sigorta işlemleri gibi güvenlik nedeniyle şahsi başvuru ve kimlik beyanı gerektiren işlemleri yasal olarak geçerli KEP iletimi ile 7/24 güvenle ve hızlıca gerçekleştirebilirler.

Ücret Bordrolarının KEP ile gönderilmesi

İş yasaları işverene maaş detayını gösteren bir belgeyi (ücret pusulası) her ay çalışanlarına teslim etmek ve teslim ettiğini ispat etmek sorumluluğunu yüklüyor. Belgelerin çalışanlara imzalatılması , 10 yıl boyunca ispat amacı ile saklanması gibi bir çok zorluklar nedeni ile işverenler bu sorumluluğu tam olarak yerine getiremiyor. Bu nedenle ciddi idari para cezaları ve tazminat yükleri ile karşı karşıya kalınıyor.

Kurumunuza uygun bir tarife seçerek çalışanlarınıza KEP hesapları tanımlatın. POSTACI üzerinden kurumsal KEP hesabınızı kullanarak ücret bordrolarını yasal geçerli olarak KEP üzerinden gönderin. Gönderim zamanı , teslim zamanı gibi yasal bilgileri hizmet sağlayıcı 10 yıl süre ile saklasın.

Kurumsal KEP hesabınızı gönderici hesap olarak seçin , Postacı’dan yasal olarak kanıtlamak zorunda olduğunuz tüm iletilerinizi gönderin.