+902163707379
kurumsal@kilimsoft.com.tr

Postacı ile ücret bordrosu

Kağıtsız işletmeler için

Ücret Bordrolarınızı yasal geçerli gönderin , saklayın…

Postacı ile ücret bordrolarını KEP alt yapısını kullanarak yasal geçerli olarak gönderin. Ücret bordrolarını gönderdiğinizin yasal kanıtları 10 yıl süre ile BTK tarafından yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı tarafından saklansın. Yasal olarak ihtiyacınız olduğunda hızlı ve güvenli bir şekilde bu kanıtları mahkemeye sunun.

POSTACI ile ücret bordrosu göndermek hızlı , güvenli ve kolay.

Benzersiz özellikler

Ücret Bordrolarını Kayıtlı Elektronik Posta sistemi ile yasal geçerli olarak tebliğ edin ve yasal süresi boyunca sayısal ortamlarda yıllarca saklayın.

Ücret Hesap Pusulası; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 37.maddesinde özetle; “İşveren tarafından işçiye her ay ödenmekte olan Ücrete ilişkin olarak; ödemenin yapıldığı dönemi, ödeme tarihini, fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi her türlü eklemeler ile vergi, sigorta primi, avans, nafaka, icra gibi her türlü kesintinin ayrı ayrı gösterildiği, ödenen ücreti tevsik edici bir belgedir.” şeklinde tanımlanmıştır. İş Kanunu uyarınca; ücretin ödendiğinin ispatı İşverene aittir. Ücretin ödendiğine yönelik yapılan ispat da yeterli olmayıp, ödemenin içeriğinin, varsa eklemeler ve kesintilerin açıklayıcı bir belge ile personele sunulmuş olduğunun da ispatı gereklidir. İşçiye ücret ve eklerinin verildiğinin ispatı olarak; Ücret Pusulaları, mahkemelerde ve Yargıtay’da en önemli belge niteliğinde kabul edilmektedir. İşçinin imzasını taşıyan ücret hesap pusulası, sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde sayılmaktadır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari alanda her türlü belge, yazı, kişiler ve kurumlar arasında elektronik postayla yasal olarak gönderilip, teslim alınabilmektedir. Kağıt, arşiv, posta ve işlem maliyetlerinin düşürülmesine ve zaman kaybının azaltılmasına katkı sağlayabilmektedir. KEP üzerinden yapılan bir gönderiyle ilgili gönderici, alıcı, teslim zamanı, erişim bilgisi gibi birçok bilgi bütün olarak kesin ve değiştirilemez bir şekilde koruma altında 20 yıl süre ile saklanmaktadır. Yaşanacak herhangi bir anlaşmazlık durumda bütün bu noktalar delil olarak kullanılabilir. KEP üzerinde yer alan bilgilerin hepsi gizlilik içerisinde saklanmaktadır. KEP ile ilgili tüm teknik düzenlemelere ilişkin yetkilendirilen kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'dur. KEP kullanıcı olmak için yetkilendirilmiş olan KEP hizmet sağlayıcılarına başvuru yapmak gerekmektedir.

Ücret Bordrolarının alıcı çalışan tarafından okunduğunu ve kabul edildiğini biyometrik sayısal imzası ile kanıtlayın.

Ücret Bordrosunu Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi ile göndererek tebliğ ettiğinizi kanıtlarken bordroda ki hesaplamayı kabul ettiğini de pdf belge üzerinde ki sayısal imzası ile kanıtlayabilirsiniz. Gönderdiğiniz ücret bordrosunu alıcının akıllı cep telefonu veya tablet ekranı üzerinden parmağı veya kalem yardımı ile imzalatabilirsiniz.

Biyometrik imza nedir ? Biyometrik imza, temel olarak elektronik belgelerin bir tablet, bilgisayar ekranı veya benzeri elektronik cihazlar kullanılarak el yazısı imzasına dayalı olarak imzalanması için bir yöntem olarak tanımlanır. El yazısının ardından imza basit bir PDF belgesine dönüşür ve biyometrik imzanız hazırdır! Ayrıca biyometrik imza verisi, zaman damgası, lokasyon, IP bilgisi, fotoğraf, kimlik resmi, el yazısı gibi her türlü imza kanıtı eklemek mümkündür.

Tıkla imzala (click to sign). Ücret bordrosunu okudum onayladım kutusunu alıcısına seçtirerek onaylatabilirsiniz. Tıkla imzala zaman damgası , lokasyon bilgisi gibi verileri içerir.

İnsan Kaynakları ve bordro programları ile çevrimiçi bağlantı

Microsoft SQL veritabanından dinamik bağlantı oluşturup tablolardan çevrimiçi veri okuyabilen Postacı ile dinamik adres defterleri oluşturabilirsiniz. Microsoft SQL uyumlu tüm bordro ve IK uygulamaları ile uyumludur.

Alıcının aşağıda ki bilgileri Postacı tarafından çevrimiçi okunur;

 • Adı soyadı
 • E-Posta Hesabı
 • Kep Hesabı
 • Cep Telefon No
 • Firma adı
 • İşyeri
 • Bölümü

Excel dosyası ile adres defteri oluşturun

POSTACI yerel bilgisayarınızda veya ağ üzerinde paylaştırılmış bir dizinde olan Microsoft Excel dosyasını kullanarak adres defteri oluşturabilir.

Standart adres defteri

POSTACI veritabanında kişiler için adres tanımları oluşturabilirsiniz. İster her kaydı tek tek ekleyin isterseniz bir excel dosyasından içeri alın. Ya da mesaj gönderirken hızlı kayıt tuşu ile gönderim yaptığınız kişiyi adres defterine kayıt edin. Standart adres defterine kişiye ait fotograf ekleyin.

Alıcı kişi iletişim bilgilerini adres defterinden otomatik bul

POSTACI mesaj ekinde gönderilen dosya içerisinden adres defteri ile eşleyeceği veriyi okur. Okuduğu veriye eşit kaydı dokümanın bağlı olduğu adres defterinden bulur ve mesajı gönderir. Belge üzerinde okunacak veri yerleşim yerini kullanıcı seçer , istediği zaman günceller. Postacı anahtar veri ile adres defteri eşlemesini yaparak mesajları kişilere otomatik olarak gönderir. Anahtar verinin içeriğinin ne olduğu Postacı için önemli değildir. Önemli olan anahtar veri olarak tanımlanan yerleşim yerinden okunan değere eşit kaydın adres defterinde bulunabilmesidir.

Ücret Hesap Pusulasını PaDES standartlarında imzalayın.

İleti ekinde ki PDF dosyayı yapısını bozmadan yasal geçerli Pades standartlarında elektronik imzanız ile imzalar. Gönderim aşamasında bir kez elektronik imza şifresini sorar ve daha sonra toplu gönderilen iletilerin tüm eklerini sırası ile imzalar.

Pades imzalama özellikleri ;

İmza konumunu belirleyin. Pdf belge üzerinde imzanın hangi sayfada hangi konumda olması gerektiğini Postacı lokasyon belirleme aracını kullanarak kolaylıkla belirleyin.

İmza görselini tasarlayın. Pdf belge üzerinde imzalama alanı için Postacı gelişmiş imza tasarım aracını kullanarak kolaylıkla imza görselleri hazırlayın. Hazırladığını görsellerde text alanlar ile birlikte resim dosyalarını da yükleyin.

Yasal geçerli gelir durumu gösterir belge. Pades standartlarında imzalanarak gönderilen ücret bordrosu çalışanın gelir durumunu gösteren yasal bir belgedir. Bir çok kuruluşda gelir durumunu gösterir beşe olarak kullanılabilir. Şnsan Kaynakları bölümünden gelir durum belgesi talep edilmesine gerek yoktur.

Gönderilen mesajı kişiselleştirin.

KEP iletisinin konu ve gövde bölümlerinde istediğiniz metin ve resim bilgilerini yerleştirebilirsiniz. Metin içerisinde Postacı da yer alan onlarca değişken alanı kullanabilirsiniz. Postacı gönderim sırasında otomatik olarak bu alanları doldurur.

Örnek : Mayıs / 2021 çalışma dönemi ücret bordronuz yazan bir konu tanımlamak için Çalışma Tarihi değişkenlerini kullanmak yeterlidir.

Çalışma Tarihi Ay / Çalışma Tarihi Yıl dönemi ücret hesap pusulanız şeklinde yazılmış bir konu alanında Postacı ay ve yıl bilgilerini otomatik doldurur.

Sayın P2 Adı Soyadı şeklinde yazılmış bir metin alanda Adı Soyadı mesajın adres defterinde ki ad soyad bilgisi ile değiştirilerek gönderilir.

Mesajın gövde alanında resim yükleyebilirsiniz. HTML desteği vardır.

   

Mesaj ekinde ki pdf dosyalarını alıcının bildiği bir şifre ile koruyun

Postacı'nın pdf dosyalarını şifreleme özelliğini kullanarak sadece alıcısının bildiği şifre ile ekli dosyayı güve altına alın. Alıcısından farklı kişiler tarafından okunmasını engelleyin.

Otomatik şifreleme. Postacı otomatik 6 haneli sayı ve harf karışık bir şifre üretir ve SMS kodu ile alıcısına gönderir. SMS göndericinin SMS hesabından yapılır. Postacı dahili bir özelliği değildir. Ücretli olabilir.

TC Kimlik No. Alıcının TC Kimlik numarası şifre olarak belirlenir.

Telefon No. Alıcının cep telefon numarası şifre olarak belirlenir.

Ücret bordroları kişisel veri içermektedir , şifre ile korunması KVKK kapsamında değerlendirilebilir.

POSTACI REST API ile entegrasyon kolaylığı

POSTACI Rest API ile insan kaynakları portalına entegrasyon sağlayabilirsiniz. API içerisinde tanılı olan kullanışlı onlarca metodu kullanarak çalışanlarınıza gönderdiğiniz iletileri portalda yayınlayabilir , ücret bordrolarını portaldan giriş yaparak imzalamalarını sağlayabilirsiniz.

Tüm elektronik imza yöntemleri tek platformda

Kişisel cihazlardan imza alın

POSTACI ile gönderdiğiniz ücret hesap pusulalarının çalışanların akıllı telefon veya tablet ekranlarından el ile ya da sayısal kalem yardımı ile imzalanmasını sağlayın. Her cihazdan kolayca imza alın.

İmzalama yönteminizi seçin.

Belgeleri yerel mevzuat, ihtiyacınıza ve risk algısına uygun elektronik imzalama yöntemini seçerek imzalayın.

Postacının desteklediği sayısal/elektronik imza yöntemleri :

 • Biyometrik imza : El ile dokunmatik ekranlarda atılan yasal geçerli imza.
 • Tıkla imzala : Dokümanda bir alanın seçilerek onaylanması. Okudum , onaylıyorum gibi seçim kutuları.
 • Çiz imzala : Dokümanın fare yardımı ile dokunmatik olmayan bir ekran üzerinden çizerek imzalanması.
 • Elektronik İmza : Doğrulanabilir ve bütünlüğü inkar edilemez sayısal sertifika ile imzalama.

Postacı ile ücret bordrosu göndermenin benzersiz özellikleri

POSTACI ile ücret bordrosu nasıl gönderilir ?